ISG Politikamız

ISG Politikamız

İSG Politikamızın Amacı
İş sağlığı ve güvenliği politikamızın temel amacı, çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği ve refahını korumaktır. Kalitesinin verdiği güvenin gururumuz olduğu yapılarımızın tüm üretim aşamalarında da aynı hassasiyeti üretim sahamızda ve montaj aşamalarında görev alan tüm çalışanlarımıza da göstermek amacını taşıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, işyeri güvenliği ve sağlığı konularına öncelik vererek İSG standartlarını uygulamak ve sürekli olarak iyileştirmekteyiz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hedeflerimiz
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli önlemleri almak,
İşçilerimizin, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri almak,
İSG eğitimleri ve farkındalık kampanyaları düzenleyerek çalışanlarımızın İSG konularında bilgi sahibi olmasını sağlamak,
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli olarak izleyerek ve iyileştirerek, en yüksek standartlarda hizmet sunmak.
İSG Sorumluluğumuz
İSG yönetimi, tüm çalışanlarımızın sorumluluğu altındadır. İSG konularında işçilerimizi eğitmek, bilinçlendirmek ve teşvik etmek, güvenli çalışma koşulları sağlamak, İSG ile ilgili yönetmeliklere ve mevzuata uygun hareket etmek, işyeri risklerini azaltmak, sürekli olarak iyileştirmek için tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamak.
İSG Yönetim Sistemi
İSG yönetim sistemi, İSG hedeflerimize ulaşmak için bir çerçeve sağlar. Bu yönetim sistemi, tüm çalışanlarımızın İSG konularında bilgi sahibi olmasını, İSG risklerinin analiz edilmesini ve azaltılmasını, İSG hedeflerine ulaşmak için düzenli olarak gözden geçirilmesini içerir.
İSG Yönetim Sistemimizin Sürekli İyileştirilmesi
İSG yönetim sistemimizin sürekli olarak iyileştirilmesi, İSG performansımızın sürekli olarak geliştirilmesi anlamına gelir. Bu amaçla, İSG yönetim sistemimizi sürekli olarak gözden geçiriyoruz. Hizmet gösterdiğimiz alan dahilinde geçmişte yaşanan kazalar ve riskler göz önünde bulundurularak güvenli alanda çalışmak için sürekli iyileştirmeler yapmaktayız.