Prefabrik Alt Yapı Elemanları

BETON BORUNUN ÖNEMİ
Kanalizasyon şebekelerinde yüzyılı aşkın süredir kullanılan ve kalitesini kanıtlamış olan beton borular dünyada yaygın olarak kullanılmakta olup modern şehirlerin altyapısında önemli bir yere sahiptir.
Beton borular dünyada birçok avantajından dolayı en çok tercih edilen altyapı ürünü olmasına rağmen son yıllarda, beton boruya alternatif olarak üretilen, hammadde ve gerekli ekipmanları tamamen ithal olan, Avrupa ve gelişmiş dünya ülkelerinin yıllar önce kullanımından vazgeçtiği koruge boru ülkemizdeki altyapı projelerinde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.
Bu durum tamamen yerli bir ürün olan beton boru ve beton boru üreticilerini koruge borunun gölge­sinde kalma tehdidi ile karşı karşıya getirmiştir.
Altyapı şebekelerinde yaygın olarak kullanılan koruge boruların 1 kg’ı için 1.75 kg petrol gerekirken, Beton boru üretimi için sadece Kum, Çimento ve suya (gerektiğinde demir) ihtiyaç
duyulmaktadır.
Ülkemizin doğal ham maddeleri ile üretilen, üretimi ve kullanımı ile ortaya çıkan milli sermayenin ülke sınırları içerisinde kalmasını sağlayan; bölge ve ülke ekonomisi yadsınamaz yerli bir ürünün, ham mad­desinden üretim ekipmanlarına kadar yurt dışına bağımlılığımızı arttıran bir ürünün gerisinde kalmasının sektör ve ülkemiz için doğuracağı zararlar tartışıl­mazdır.

ABD ve Avrupa beton birliği tarafından yapılan koruge borunun fiziki şartlara uyumsuzluğu, kullanım ömrü, durabilitesi gibi birçok özelliği üzerine yapılan bilimsel çalışmalar incelendiğinde kanalizasyon şebekelerinde neden beton borunun tercih edilmesi gerektiği açıkca görülecektir.

• Yerli üründür.
• Yerli üretim ekipmanları ile üretilebilir.
• Bölgesel iş gücü sağlar.
• Bölgesel kalkınmaya katkı sağlar.
• Çevre dostu bir üründür.
• Her bölgede üretilebilir. ( Ülke genelinde 130’un üzerinde fabrikanın olması)
• Geri dolgu yüküne dayanıklıdır.
• Bakım ve onarımının kolay yapılabilmektedir.
• Üretim maliyeti düşüktür, ekonomik bir üründür.
• Rekabete açık bir üründür.
• Doğanın nimetlerini doğanın hizmetine sunar.
• Özel imalatlar yapılabilmektedir.
• Aşınma ve yoğun trafik yüküne karşı üstün dayanıklıdır.
• İklimsel şartlara uyumludur.
• Yüksek su ve yük basıncına karşı ayanıklıdır.

SONUÇ OLARAK
Dışa bağımlılıktan kurtularak, Dünya ile yarışan bir Türkiye istiyorsak, % 100 yerli malı olan ve bütün ham maddesi bu ülkenin topraklarından çıkan, doğaya tamamıyla dost, beton borunun ülkemiz de kanalizasyon şebekelerinde tercih edilen ürün olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca destekleneme­si gerektiği inancını taşımaktayız.

Kanalizasyon Bağlantı Beton Ek Parçaları

Kanalizasyon Bağlantı beton
Ek Parçaları Ürün Teknik Özellikleri

NEDEN Kutu Box Menfez Elemanları

KUTU BOX MENFEZ ELEMANLARININ ÖNEMİ
Tarımsal alt geçit amaçlı ya da karayolunda mevcut arazi kotuna göre yağışın akışa geçebilecek kesiminin muhtemel olduğu debiye göre belirlenen bir yapıdır. İnşaat sektöründe temel kazılmasında dahi kullanılabilen bir altyapı ürünüdür.
Köşeli kutu menfez, gerdirmeli kutu menfez gibi çeşitleri bulunan ürün, duvar kalınlıkları eşit olarak istediğiniz şekilde döşenir. Gerdirmeli kutu menfezlerinde ise, iş uzunluğuna göre her köşeden 3 ya da 4’er halat ile gerdirme yapılarak imalatın bir bütün olarak çalışmasını sağlamaktadır.
Sabit yük, hareketli yük ve içinden geçen su basıncı gibi faktörlerle iş mahalinin değişebilen durumuna uygun kutu menfez imalatı yapılmaktadır. Bir çok sektör içinde kullanabileceğiniz kutu menfez, betondan yapılmakta ve dolayısıyla dayanıklı bir yapıda olmaktadır.
Yağışın olduğu bölgeye göre belirlenen, arazi durumu da göz önünde bulundu­rulduğu ve karayollarının altlarında bulunan arazilere göre yapı ürünüdür. Daha çok kara yollarının altyapılarında ve tarımsal alt geçitlerde kullanılır.
Kutu menfezlerin kullanım avantajları fazladır. Değişken ve hareketli yüklere göre ayarlanabilmesi, kolay montaj özelliğine sahip olması ve kaliteli, sağlam olmasıdır. Aynı zamanda bu menfezler kutu menfez programı ile oluşturulur ve üretimi yapılır.
Serbest açıklıkları 1.00-3.00 mt ve serbest yükseklikleri de 0.60-3.00 mt arasın­dadır. Belli açıklık ve yüksekliklerde olmak üzere tek gözlü, iki gözlü ve üç gözlü olarak standartlaştırılmışlardır. Üç gözlü olanlar en fazla 6.00 m dolgu yüksekliğine kadar kullanılabilirler.
Firmamızdan temin edeceğiniz bir alt yapı malzemesi olan kutu menfezin, kulla­nacağınız projenin şartlarına göre, kullanım şekli, kalıp tipi, yüzey malzemesi, mekanik unsurları dikkate alınır, erken söküm olanakları tasarım aşamasında çözülür. Otoyol menfezlerinden, baraj enjeksiyon tünellerine kadar çok farklı boyut ve kesitlerde kutu menfezler uygulanabilir.

Neden Kanalizasyon Muayene Baca Elemanları

BACA ELEMANLARININ ÖNEMİ
Toplayıcı ve taşıyıcı yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarında kontrol, müdahale, havalandırma, bağlantı, dönüş gibi amaçlarla kurulan bacalara muayene bacası denir. Halk arasında menhol, beton baca, rogar, rögar ve hatta lagar diyenler olur.
Büyük çaplı kollektör hatlarına kurulacak bacalar yerinde dökme özel ölçülü imalatlardır. Derinliği 4,00 mt den fazla olan, zemin şartlarının müsait olmadığı ve ağır yük altında kalacak muayene bacalarının imalatında donatı ( demir / hasır çelik ) kullanılmalıdır. Altyapının önemini arttıran kendine has özellikleri vardır.
Projelendirme, hesap, özen ve dikkat gerektiren bir mühendislik işidir. Gelişi güzel yapılacak bir uygulama değildir.
Pahalı bir imalattır. Bir kez yapılır. Üstte yaptığınız tüm güzellikleri tamamlayan, çalıştıran, yaşatan bir sistemin parçasıdır.
Tamir etmek veya yeniden yapmak demek üstyapıyı da bozmak ve tüm imalat­ları yeniden yapmak demektir.

Parsel Bacası Taban ve Gövde Elemanları

Parsel Bacası Taban ve Gövde Elemanları
Ürün Teknik Özellikleri

YAĞMUR SUYU IZGARA ELEMANLARI

Yağmur Suyu Izgara Elemanları
Ürün Teknik Özellikleri