Prefabrik Üst Yapı Elemanları

Kolon

Dikdörtgen kesitli birleşim tipine göre mafsallı veya moment aktaran bağlantı tiplerine sahip prefabrik düşey taşıyıcı elemandır.

Ana taşıyıcı kolon, arakat kolonu, rüzgar kolonu olmak üzere farklı tiplerde kolon üretimi yapılmaktadır.

Fabrikamızda çoklu sayıda konsol üretimine imkan veren kalıp sistemiyle çeşitli ebatlarda kolon üretimi yapılmaktadır.

C 30-35-40-45 kalitesinde beton ve S420 (StIIIa) kalitesinde donatı çeliği kullanılarak üretimi yapılır.

Aşık Kirişi

Çatı yükünü, çatı makaslarında bırakılan pimlerle birleşim sağlayarak makasa aktaran ve makasları yanal olarak birbirine bağlamayı sağlayan prefabrik yatay taşıyıcı elemandır.
Çatı kaplama, tesisat ve kar yükü değerlerine göre projelendirilir.

Projedeki aks aralarına göre istenilen uzunlukta öngerilmeli/öngerilmesiz üretimi yapılmaktadır.

Çatı kaplama elemanına birleşimini sağlayan akıllı vida ile montajda rahatlık ve hız sağlar.

C 30-35-40 kalitesinde beton ve S420 (StIIIa) kalitesinde donatı çeliği kullanılarak üretimi yapılır.

Çatı Feneri

Çatı havalandırma ve gün ışığından faydalanma amacı ile kullanılan prefabrik elemandır.

C 30-35-40 kalitesinde beton ve S420 (StIIIa) kalitesinde donatı çeliği kullanılarak üretimi yapılır

Çatı Makası

Geniş açıklıkları öngerilmeli sistem ayrıcalığı sayesinde yüksek kalitede geçmeyi sağlayan trapez kesitli kendiliğinden eğimli prefabrik yatay taşıyıcı elemandır.

Fabrikamızda 34 metreye yakın açıklığı geçmeyi sağlayan ve projeye göre şekillenebilecek birden fazla çatı makası tipleri mevcuttur.

Çatı makası kesitleri, çatıdan gelen yük ve geçilen açıklığa göre belirlenir.

C 40-45-50 kalitesinde beton ve S420 (StIIIa) kalitesinde donatı çeliği kullanılarak üretimi yapılır.

Çatı Kirişi

Aşık kirişlerinden gelen yükleri kolonlara aktaran uzun açıkları geçmeyi sağlayan I kesitli prefabrik yatay taşıyıcı elemandır.

Mevcut yapılara çatı eğimi yönünden paralel yapılacak ilave yapıların aynı eğimle tamamlanmasını sağlayabilecek çeşitliliğe sahiptir.

Projedeki aks aralarına göre istenilen uzunlukta öngerilmeli/öngerilmesiz üretimi yapılmaktadır.

C 40-45-50 kalitesinde beton ve S420 (StIIIa) kalitesinde donatı çeliği kullanılarak üretimi yapılır.

Köprü Kirişi

I kesitli ve proje uygunluğuna göre 70-90-120-130 ebatlarında üretimi yapılan geniş açıklıkları yüksek dayanımla geçebilen prefabrik yatay taşıyıcı elemandır.

Kaplama, yaya ve ağır vasıta yüklerine karşı taşıyıcılığı yüksektir.

Öngerme çelik halatlardan maksimum yararlanarak yüksek dayanımlı beton ile tüm kalite standartlarına uyarak üretimi yapılır

Projedeki aks aralarına göre istenilen uzunlukta öngerilmeli üretimi yapılmaktadır.

C 40-45-50 kalitesinde beton ve S420 (StIIIa) kalitesinde donatı çeliği kullanılarak üretimi yapılır.

Oluk Kirişi

Çatıda makas ve aşıklarla beraber sistemi bağlayan ve yağmur suyunun tahliyesini sağlayan prefabrik yatay taşıyıcı elemandır.

Projedeki aks aralarına göre istenilen uzunlukta öngerilmeli/öngerilmesiz üretimi yapılmaktadır.

C 30-35-40 kalitesinde beton ve S420 (StIIIa) kalitesinde donatı çeliği kullanılarak üretimi yapılır.

Saçak Kirişi

Çatıda makas ve aşıklarla beraber sistemi bağlayan çatı ile aynı eğimde çatıyı bitirip yağmur ve kar sularının sorunsuz bir şekilde çatıdan tahliyesini sağlayan prefabrik yatay taşıyıcı elemandır.

Projedeki aks aralarına göre istenilen uzunlukta öngerilmeli/öngerilmesiz üretimi yapılmaktadır.

C 30-35-40 kalitesinde beton ve S420 (StIIIa) kalitesinde donatı çeliği kullanılarak üretimi yapılır.

Hatıl Kirişi

Çatı eğimi kirişlerle sağlanan tek eğimli prekast sistemde kirişin baş kısmında veya çift eğimli prekast sistemde iki kiriş arasında yer alan prefabrik yatay taşıyıcı elemandır.

Çatıdaki kiriş ve aşıklarla beraber sistemi bağlamaya yardımcıdır.

Kolonlarda bırakılan konsollara oturtularak duvar hatılı görevinde de kullanılabilmektedir.

Projedeki aks aralarına göre istenilen uzunlukta öngerilmeli/öngerilmesiz üretimi yapılmaktadır.

C 30-35-40 kalitesinde beton ve S420 (StIIIa) kalitesinde donatı çeliği kullanılarak üretimi yapılır.

Kreyn Kirişi

Üretilen prekast sistemlerde vinç kullanımı olması durumunda vinç yolu olarak üretilen I kesitli prefabrik yatay taşıyıcı elemandır.

Fabrikamızda 5-30 tonluk taşıma gücü kapasitelerinde kreyn kirişi üretimi yapılmaktadır.

Projedeki aks aralarına göre istenilen uzunlukta öngerilmeli/öngerilmesiz üretimi yapılmaktadır.

C 35-40-45 kalitesinde beton ve S420 (StIIIa) kalitesinde donatı çeliği kullanılarak üretimi yapılır.

Tali Kirişi

Katlı binalarda döşemeye çerçeve oluşturma amacı ile döşeme yönünde çalışarak kolonlar arasında deprem kuvvetinin -deprem kirişi olarak da adlandırılır- aktarılmasında kullanılan prefabrik elemandır.

Döşeme üzerine eklenen 7-10 cm kalınlığındaki topping beton sonrası arakatta diyafram etkisini oluşturmaya yardımcıdır.

Projedeki aks aralarına göre istenilen uzunlukta öngerilmeli/öngerilmesiz üretimi yapılmaktadır.

C 30-35-40 kalitesinde beton ve S420 (StIIIa) kalitesinde donatı çeliği kullanılarak üretimi yapılır.

Döşeme Kirişi

Katlı prekast sistemlerde döşeme elemanlarını ve topping betonu taşıyan prefabrik yatay taşıyıcı elemandır.

Döşemede kullanılan aks yerine göre L kirişi ve T kirişi olarak üretilebilmektedir.

Geniş açıklıklı durumlarda daha büyük ebatlarda I kesitli olarak üretilebilmektedir.

Projedeki aks aralarına göre istenilen uzunlukta öngerilmeli/öngerilmesiz üretimi yapılmaktadır.

C 30-35-40 kalitesinde beton ve S420 (StIIIa) kalitesinde donatı çeliği kullanılarak üretimi yapılır.

TT Plak Döşeme

Yan yana iki T şeklinde olup yüksek döşeme yüklerine karşı oldukça dayanıklı prefabrik yatay taşıyıcı elemandır.

Projedeki aks aralarına göre istenilen uzunlukta öngerilmeli/öngerilmesiz üretimi yapılmaktadır.

C 30-35-40 kalitesinde beton ve S420 (StIIIa) kalitesinde donatı çeliği kullanılarak üretimi yapılır.

Boşluk Döşeme

İçeriğindeki boşluklar sayesinde hafifletilmiş olmasıyla taşıyıcı sisteme daha az yük bindiren ve yapının deprem performansını arttıran tasarıma sahip prefabrik yatay taşıyıcı elemandır.

Yüksek dayanımlı ve özel yerleşim şartlarına sahip beton ile üretimi yapılmaktadır.

Projedeki aks aralarına göre istenilen uzunlukta öngerilmeli üretimi yapılmaktadır.

Minimum C 40 kalitesinde beton kullanılarak üretimi yapılır.