Çevre Politikamız

Çevre Politikamızın Amacı


Cemre Yapı Prefabrik olarak çevreye olan saygımızı göstermek ve doğal kaynakları korumak için çevre yönetim sistemimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Amacımız çevre kirliliğine neden olan etkenleri kontrol altında tutarak mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanıp çevreye zararını en aza indirmektir.
Çevre Hedeflerimiz
Atıklarımızı azaltmak, geri dönüştürebilmek ve tekrar kullanılabilir yapmak için yeni teknolojinin takipçisi olmak,
Fabrikamızın kullandığı enerjinin bir kısmını yenilenebilir enerji olan güneş enerjisi panellerinden sağlamakla beraber diğer tüketimleri çevre dostu olarak sürdürüp enerji verimliliğini arttırmak,
Çevreyle ilgili yasal mevzuatlara uymak ve sürekli olarak iyileştirme yapmak.
Çevre Sorumluluğumuz
Çevre yönetimi, tüm çalışanlarımızın sorumluluğu altındadır. Çevreye zararı en aza indirmek için her çalışanımızın, çevre yönetim sistemimizi takip etmesi ve çevre dostu üretim politikamıza uyması gerekmektedir.
Çevre Yönetim Sistemi
Çevre yönetim sistemi, çevre hedeflerimize ulaşmak için bir çerçeve sağlar. Bu yönetim sistemi, tüm çalışanlarımızın çevre konularında bilgi sahibi olmasını, doğal kaynakları en az şekilde tüketerek enerji verimliliğini artırmayı ve atıklarımızı azaltarak çevre dostu üretim yapmayı içerir.

Çevre Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi
Çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi, çevreye karşı görevimizi yerine getirmek için çok önemlidir. Bu amaçla, çevre yönetim sistemimizi sürekli olarak gözden geçiriyoruz ve geri bildirimleri dikkate alarak üretim süreçlerimizi daha çevre dostu hale getiriyoruz. Ayrıca çevre danışmanımız ile atıklarımızı azaltmak geri dönüştürmek ve tekrar kullanmak için çalışmalar yapıp bunun sonucundaki gereklilikleri yerine getiriyoruz.