Öngerilmeli Köprü Kirişleri

Öngerilmeli Köprü Kirişi Nedir

Betonarme yapılarda; Büyük açıklıkları ekonomik şekilde geçmek ıçın kesiti dolayısıyla ölü yükü artırmak yerine, betona öngerme kuvveti verilerek, işletme yükleri altındaki betonda, çekme gerilmesini yok etmek ya da belli bir seviyeye kadar azaltma düşüncesi ile ortaya çıkmış bir tekniktir.

Öngerilmeli köprü kirişleri değişik ölçü ve boyutlarda imal edilir.
Prefabrik Köprü Kirişi’nin avantajların­dan biri geniş açıklıklarla geçebilme ve inşaat yapım süresinin kısalığı ile zamandan tasar­ruf sağlamakdır.

Öngerilmeli “I” kesitli köprü kirişi, özellikleri nedeni ile otoyol üzerlerinde bulu­nan Köprü “-” Viyadük gibi inşaatların vazgeçilmez elemanlarıdır.

Amaç

Çekme gerilmelerini büyük ölçüde azaltarak büyük açıklıkları ekonomik ve güvenli bir şekilde geçebilmek, kiriş yüksekliğini azaltmak.

Özellikleri Nelerdir

Yüksek dayanımlıdır.

Kullanılan malzemeler ( çimento, çelik, agrega) normal betona göre daha kalitelidir.

Nerelerde Kullanılır

Köprüler
Yüksek yapılar
Fabrikalar
Su altı yapıları
Prefabrik yapılar
Kuleler
Kirişler
Kazıklar v.b.
Geniş açıklıklı yapılarda ya da kesit ebatlarının düşürülmesi istenen yapılarda kullanılır.